Sunday, January 21, 2018

ஹைகூ 5151

எழுந்தால் மேகம்
விழுந்தால் நதி எல்லாம்
நீராலையாகும் !

லிமரைக்கூ 625

வேலையை விட
போராட்டம், கட்டாயம்
ஆகிப் போய் விட்டோ ?

லிமரைக்கூ 624

கோழிக்  கூட்டோடு
கூடம் தொழுவம் போச்சு
காலம் போய் வீடு ?

லிமரைக்கூ 623

வாழ்வோடு போடும்
நாக்காலியும்,வந்தவர்
நம்புகிராறாம் !

லிமரைக்கூ 622

எதிராளியின்
பேரைக் கெடுப்பது தான்
திறமைநாயின்...?!

சென்றியு 6587

ஆயிரம் பேரால்
முடியாது, நாங்களே
முடித்திடுவோம் !

லிமரைக்கூ 621

சத்தத்தின் மேலே
சத்தம் இல்லை, மறக்கும்
ஆபாயத்திலே !

Saturday, January 20, 2018

சென்றியு 6586

பழைய ஆட்சி
சரியில்ல,சொல்லவா
மோதி வந்தீர்கள் ?

சென்றியு 6585 *

சரியாகவே
ஓடியும் அப்படியே
தான், கடிகாரம் .

சென்றியு 6584

கிலி எழுப்பும்
பலிகள்,சாலை அடி
பட்டு விபத்து !

சென்றியு, 6583 *

விதைத்தவர்கள்
காய,விற்றவனெலாம்
பெருக்க தொந்தி !

லிமரைக்கூ 621 *

பலர் யோகாவைச்
செய்யும்போது சிலரோ
செய் சுவாகாவை !

Thursday, January 18, 2018

சென்றியு 6582 *

துரும்பைத் தூணாய்ப்
பாவித்து ஊதினாலும்
நிலை நிக்குமா ?

ஹைகூ 5150

குளிர் ஆட்டுது
கொதிப்பு ஊட்டுது வாய்
வலை  விரிந்து !

ஹைகூ 5149

சாக்கடைகளும்
பூக்கடைகளும் மூக்கைத்
துளைதெடுக்கே !

சென்றியு 6581

மக்களை காக்கும்
பணிக் கல்விக்குப் போயும்
தானே செத்துட்டா ?

லிமரைக்கூ 620

கூட்டத்தில் தள்ளு
பணம் பதவி இல்லால்
சேருமா ஆளு ?

சென்றியு 6580

போதை இல்லாம
வாக்குச் சாவடி வரை
வரது தோணுமா ?

சென்றியு 6579 *

வரிசயிலே
புதுக்கட்சிகள்,அப்போ
இலவசங்கள் ?

லிமரைக்கூ 619

குழாய்க்குள்ளேயே
மூழ்கிக் கிடக்கிறார்,
யூ டியூப்பையா !!!

லிமரைக்கூ 618

சிந்திக்க வேண்டும்
நேரம்,சந்தித்துக் கொண்டு
கொடுந் துவேசம்! !

சிறப்புச் செய்தி


முன்னேடியாக

ஒரு இருக்கைக்காக பல கைகள் இணைந்தது

வாழ்த்துக்கள் !ஹார்வர்ட் பல்கலை தமிழ் இருக்கைக்காக மொய் விருந்து வைத்து நிதி திரட்டிய அமெரிக்க வாழ் தமிழ் இளைஞர்கள்...! வீடியோ:

Wednesday, January 17, 2018

சிறப்புச் செய்தி

லிமரைக்கூ 617

வலை முழுதும்
அலை எழுப்புது,உள்
அரசியலும் !

லிமரைக்கூ 616

கலக்கப் போகும்
பழம் பகுத்தறிவும்
ஆன்மீகப் பாய்வும் !

லிமரைக்கூ 615 *

வன்முறைப் பேச்சை
வளர்ப்பது  வார்தைக்கு
வார்த்தை மேல் போச்சே !

லிமரைக்கூ 614

பனி மூட்டமாய்
வானம் மட்டுமா ? சிந்தை
கூட அதுவஅய் !

சென்றியு 6579 *

சிந்தித்து தீர்வு
காண தமிழருக்கு
நெருக்கடியோ ?

சென்றியு 6578

புதிய சூழல்
அரசியலில் ஓய்வு
கட்டாயமாமோ ? !

சென்றியு 6577

ஏற்பதும் விட்டு 
விடுவதும் தமிழர்
எளிதில்லையே !

Monday, January 15, 2018

எச்சரிக்கை

A G Duraikannan shared 

சென்றியு 6576

வாழ வைத்தது
போய் ஆளவைப்பது
அவமானமே !

லிமரைக்கூ 613

கட்டு வேட்டிகள்
விட்டு,பதுப் புதுசா
ஒட்டு வேட்டிகள் !

சென்றியு 6575

ஓட்டுக்காரங்க
தெருவில,பெறுவோர்
தொலை தூரத்தில் !

Sunday, January 14, 2018

சென்றியு 6574

புல் வளர்த்திட
ஆசை,நெல்லா-தொழியாய்
ஒட்டி விடாதா ?

லிமரைக்கூ 612

வித்தகர் செய்த
புத்தகக் கண்காட்சிக்கு
சிறப்பு வாழ்த்து !

லிமரைக்கூ 611 *

நீதிமன்றமே
மக்கள் நீதிமன்றத்தில்
காலத்தின் கோலம் !

லிமரைக்கூ 610

வெண்ணையை வைத்து
கண்ணையே மறைத்துட்டு
பிடி தேடுது !

லிமரைக்கூ 609

இமயந் தேடும்
சமயம், நாக்காலியைப்
போடுமா யுகம் ?

Saturday, January 13, 2018

சென்றியு 6573

பணத்தைக் கொட்டி
நினைப்பதுக்கு மேலே
சேக்க கட்சியா ?

லிமரைக்கூ 608

பணங்கொட்டினால்
எதையுந் தந்திடுமா
நல் அரசியல் ?

லிமரைக்கூ 607

புனல் வாதத்தில்
நதி, அனல் வாதமோ
தொலைத் திரையில் !

பொங்கல் வாழ்த்து *

பொங்கலும் !  வாழ்த்தும் !!
                        2018
------------------------------------------
விருந்திடும்  பெருங்குணப்
    பரம்பரைத்  தமிழ்பொங்கல்
கரும்போடும்  விரும்பியிடும்
    பண்பாட்டுப்  புதுப்பொங்கல்

தைப்பொங்கல்  மங்கலநாள்
    தமிழச்சியின்  கைப்பொங்கல்கேள்
தைமுதநாள்  தமிழர்திருநாள்
    செய்தொழிலின்  மெய்கீர்த்திநாள்

தெந்திசைச்  சூரியனும்
    வடதிசை  திரும்புநாள்
மந்தாரம்  மாறிவரும்
    அந்தரத்தில்  வழிதிறக்கும்


விளைவிலே  முதற்பலன்
    விழாவிலே  பயன்பெறும்
வழக்கமான  முழக்த்திலே
    பொங்கலிட்டு  படைக்கப்படும்

வீட்டு  அலங்கபாரம்
    மாட்டு  அலங்காரம்
போட்டுவிட்டு  பழசனைத்தும்
    மீட்டெடுக்கும்  புதுச்சரக்கும்

மனிதருக்கு  மட்டுமல்ல
    மாட்டுக்கும்  காக்கைக்கும்
புனிதமாக  ஊட்டப்படும்
     மரியாதை  காட்டப்படும்


சூரியனுக்குப்  போற்றுதலும்
    சந்திரனுக்கு  ஏற்றுதலும்
ஊறிவரும்  ஊற்றாலே
    வான்மழையும்  வாழ்த்துறும்

உழவருக்கு  விழாக்காலம் 
    உழத்திவீட்டில்  மணக்கோலம்
அழையாத  விருந்தாளிகளும்
    ஆதரிக்கும்  பண்புவளம்

ஒன்றிச்  செய்யும்
    நன்றித்  திருநாள்
அன்றும்  இன்றும்
    தமிழினம்  பொங்கும்பெருநாள்

உலகத்துத்  தமிழினமும்
    நலம்பெற  வளம்பெற
கலகமிலாது  வலம்வர
    வணங்கினோம்  வாழ்த்துகிறோம் !

    

சென்றியு 6572

வழி காட்டி- கை
திசை காட்டி யாகன
கை பேசிக் கைகள் !

லிமரைக்கூ 606

அடுக்கு மாடி
இங்கோ கட்சி சாதனை 
குடும்பப் படி !

லிமரைக்கூ 605 *

கொள்கை இல்லாத
கொள்கை ! பதுச் சட்டை
தேவைகேற்றதாய் !