Monday, July 16, 2018

லிமரைக்கூ 1312

புதுச் சாலைகள்
யானைப் பொறியாய் மழை
மூடு பள்ளங்கள் !

ஹைகூ 5262 *

மழைத் துளிகள்
மட்டுந்தான் மனதைக்
குளிர்விக்குது !

நண்பர்களே வணக்கம் *

நண்பர்களே வணக்கம்
கடந்த ஐந்தாந் தெய்தியிலிருந்து
இந்தியாவில் இருக்கிறேன்.
பதிவிட முடியவில்லை.
இனி இடை இடைநே பதுவுகள் வரும்.

Sunday, July 1, 2018

லிமரைக்கூ 1311 *

காவரி இன்று
நாவிரிவாக்க மாக்கிக்
கொள்ளுது நின்று !

லிமரைக்கூ 1310

அதிகாரத்தால்
மங்களம் படுவது
தனக்கே வலை !

லிமரைக்கூ 1309

வயிறு வங்கி
நிறைந்தால் போதும் என்ற
மனம் பலுகி .......

லிமரைக்கூ 1308

தொங்கு திரையில்
ஊஞ்சலாடுது மனங்
கிடந்து ஊசல் !

சென்றியு 6865

வந்தேறிகளால்
மிரட்டப்படும் ஓன்று
படா சமூகம் !!!!!

சென்றியு 6864

பொய்ச் செய்தி கை கால்
முளைத்து உண்மையையே
விழுங்கிடுதே !?

சென்றியு 6863

கொள்கை விளக்கா
அல்லது தரவுக்கா
வாதக் கூடல்கள் ?

சென்றியு 6862

மடை மாற்றிட
மழை வேண்டும்,மனதை
ஊடகம் போதும்.

சென்றியு 6861

அரண்டவனை
மிரண்டோடச் செய்திடும்
சுய நல நோய் !

சென்றியு 6860

ஊழல் விஞ்ஞானி
நிறைந்ததால்,கண்டதுக்
கெல்லாம் பயமாய்...!

சென்றியு 6859

மண் நீர் இல்லையாம்
வெற்றிகரமாகவே
செய்காறான் பயிர் !

லிமரைக்கூ 1307

வாழ்வாதாரத்தை
அழித்து விட்டு ஓட
அகல் பாதையா ????

Saturday, June 30, 2018

சென்றியு 6858

முத்திரை இல்லை
எத்தராய் பிரமிப்பு
காட்டுதோ கண்கள் ?

சென்றியு 6857

மாட்டும் கவசம்
ஓட்டும் முகம் மூடிட
அறியாத ஆள் !

ஹைகூ 5261

பூ மலர்ந்தாலே
தேன் ஊறும்,விருந்துகள்
அருந்தக் கூட்டம் !

ஹைகூ 5260

கோடு நிலைக்கா
வானம், நாடு பேதங்கள்
இல்லா பறவை !

சென்றியு 6856

திறந்திடாத
கதவு, பூட்டவிடா
இரவு மழை !

லிமரைக்கூ 1306

பல் இருந்தாத்தான்
சொல் இனித்திருக்குதாம்
நினைவில் நிற்போன் !

லிமரைக்கூ 1305

ஓட்டைப் போடணும்
சேந்து,உரிமைக் குரல்
கூடாதாமாமே !!!

சென்றியு 6855

சேலத்துச் சோலை
சாலைக்கென்று விடுது
இறுதி மூச்சு !

Friday, June 29, 2018

லிமரைக்கூ 1304

போர்க் கோலம் யாரும்
பூண வைத்து விடுது
நெருக்க தேரம் !

LikeShow more reactions
C

லிமரைக்கூ 1303

கங்கெனப் பற்றி
தங்கென வைத்துவிடும்
தலைமை ஏற்றி

லிமரைக்கூ 1302

தொழிலோ தேவை
கொல்தொழிலல்ல ! வளந்-
தரும் தொழிலே !

லிமரைக்கூ 1301

மூடாத விழி
ஈடிலாத காவலாள்
படக்கருவி !

லிமரைக்கூ 1300

சொன்னதைச் சொல்ல
கிளிப்பிள்ளை,செய்யவோ
காவல் ஏவலே !

Thursday, June 28, 2018

சென்றியு 6854 *

நடந்ததெல்லாம்
நாட்டுக்குள் இல்லை, ஓட
இடம் ? சாலையில்!

சென்றியு 6853

நாளை பசுமை
காட்டி, தழைத்ததுக்கே
வைக்கிறார் வேட்டு !

சென்றியு 6852 *

ஏற ஏறப் போம்
படிகள், நகரைச் சூழும்
அடுக்கு மாடி !

ஹைகூ 5259 *

ஊர்ப் பார்வையிலே
ஊதிப் போனவன் தாய்க்கோ 
இழைத்துப் போனான் !

ஹைகூ 5258 *

அவரைத் தொட
சம்மதிக்காத அவர்
வீட்டு நாய்கூட!

சென்றியு 6851

தற்காலிகளே
பாரம்பரியத்தையே
பறி க்கலாமா ?

ஹைகூ 5257

நுனி நாவாலே
இலைப்பனி உறுஞ்சி
காலைக் கதிர்கள் !

Wednesday, June 27, 2018

லிமரைக்கூ 1299

அழுத பிள்ளை
பால் குடிக்கும் அதுவும்
வேண்டிய பள்ளை !

சென்றியு 6850 *

நாட்டுக்குள்ளேயே
அதிகப்பட்டதாலே
காட்டிலே  வெக்கம் !லிமரைக்கூ 1298

தெருவில் வந்து
எத்தனை காலமாச்சு
மனசுள் வெந்து !

லிமரைக்கூ 1297

வாழ்க ஒழிக
ஒழிஞ்சாச்சே ! நாடகம்
ஊடகத்துக்கே !!

லிமரைக்கூ 1296

மாற்றோ முடிவோ
இல்லை இட்டலி முகப் 
பொடிகள் தேவை !

சென்றியு 6849

பஞ்சமே இல்லை
நாட்டிலேயே  எதுக்காம் ?
பரபரப்பாம் !

லிமரைக்கூ 1295

புதையல் தோண்டி
அழிக்கச் செலவாச்சு
எல்லாமே தோட்டா !!!

Tuesday, June 26, 2018

சென்றியு 6848

வலையில் தானே
பாக்க முடிகிறது
ஆடு மாடுகள் !!!!!

சென்றியு 6847

யாருக்காகவாம்
இது யாருக்காகவாம் ?
விரும்பாத் திட்டம் !

ஹைகூ 5256

பிரச்சனையின்
உச்சத்திலே குளிர
வைக்கிறது மழை !

ஹைகூ 5255

எறும்பு எல்லாம்
விரும்பும் இனிப்புள்ள
இடங்களைத்தான் .

ஹைகூ 5254

உள்ளத்தின் உள்ளே
இருப்பது நாவிலே
நின்றாட்டத்திலே!

ஹைகூ 5253

ஓணான் வேலிக்கு
தவளை தண்ணிக்குமே
இழுக்கும் குணம் !

ஹைகூ 5252

இரக்கம் வந்த
மேகங்கள் கூட இப்போ
இறங்கிடுதே !