Sunday, February 18, 2018

லிமரைக்கூ 707

கடன் மேல் கடன்
இலவசம் மேல் இன்னும்
எல்லை எங்கேதான் ?

லிமரைக்கூ 706

முதுகில் யாரோ 
அரசியல் குதிரை
களத்தில் நேரே ?!

லிமரைக்கூ 705

விளம்பரத்தில்
முதலாளிகள்,இனி
அரசியலில் !!!

சென்றியு 6665

இன்னும் என்னதான்
பாக்கி இருக்கு இந்த
கை பேசியில் மேல் ? !

சென்றியு 6664

பணிகள் ஒன்று
பாணி அணி வேறுதான்
அரசியலிலே !

சென்றியு 6663

மோதலும் சப்பிச
சாதலும் மூட்டைப் பூச்சி
போலாகிப் போச்சே !

லிமரைக்கூ 704

தொலை களத்து
இயக்கியா ? காவிரிக்
குரல் நொருப்பு !

Saturday, February 17, 2018

லிமரைக்கூ 703

ஓடிப் போயிடும்
கோடிகள்,சமயத்தில்
ஒருவர் மாயம் !

சென்றியு 6662

புருவம் ஓட்டி
பார்த்த புருவங்களை
உயர்த்திட்டாளே !!!

லிமரைக்கூ 702

தாங்கும் சுற்றத்தால்
திரை, செயல் மாற்றுச்
சொல் அரசியல்!

லிமரைக்கூ 701

மேலோ வெடிப்பு
கீழே நீராய்ப் பெருக்கு
எப்படி வாய்ப்பு ????

லிமரைக்கூ 700

அணையில் இல்லை
நிலத்தடியில் போன
பார்வையின் எல்லை !!!

சென்றியு 6661

உள்ளவனேதான்
கொள்ளையனாகிறவன்
நீதிக்கு ஏழை !

லிமரைக்கூ 699

எதிர் போராட்டம்
சூடும் தலைக் கவிஞர்  
முத்து மகுடம் !

சென்றியு 6660

காவிரியைப்போல்
மனங்கள் மட்டும், இல்லை
ஏன் விரிவதில் ?

Friday, February 16, 2018

சென்றியு 6659

எப்படியாயும்
கண்ணீர் அல்லது தண்ணீர் 
வந்து விடுதே !

லிமரைக்கூ 698

யாரும் இல்லையாம்
வெருங்கையோடு,எல்லாம்
கை போசிகளாம் !

சென்றியு 6658

மண்ணுக்குள்ளே நீர்
கண்ணா மூச்சிக் கணக்கு
காட்டிய தீர்ப்பு

சிறப்புச் செய்தி

இந்த சாலையில் உள்ள "பனை மரங்களின் அழகு'' உங்க கண்ணைக் கவர்ந்தால் ''லைக்'' பண்ணுங்க...!

லிமரைக்கூ 697

வெள்ளையன் போயும்
கொள்ளையன் திரை இருள்
அடிமை மயம் !

லிமரைக்கூ 696

அரசியலின்
வியாபாரத்தில் உண்மை
தூக்கிலே தானே !

சென்றியு 6657 *

காவிரி செயல்
மக்களைவிட பயன்
அரசியலில் !

சென்றியு 6656

காவிரி மட்டும்
நினைத்தாலே உள்ளம் உள்
சுருங்கிடுதே !

சிறப்புச் செய்தி

Wednesday, February 14, 2018

லிமரைக்கூ 695 *

வேலை இல்லாதவர்
திரைத்துறையில் வென்றோர்
அரசியல் வேர் !

சென்றியு 6655

ரவுடிகளின்
சொர்க்கமாச்சோ ? பத்திர-
மாய் அணி பணம் !

லிமரைக்கூ 694 *

மடி தேடிடும்
மறி போலவே எங்கும்
ஆதரவு தேட்டம் !

லிமரைக்கூ 693

பகை மேகங்கள்
விலகிடும்,தெளிவாய்த்
திறக்கும் கண்கள் !

லிமரைக்கூ 692

வெற்றி அருகில்
தடைகளை உடைத்து
மேல் எழுகையில் !

Tuesday, February 13, 2018

ஹைகூ 5166 *

புது வெள்ளத்தில்
புரள்வதாய் வலையில்
மிதவைகள் போல் !

ஹைகூ, 5165

அப்படியேதான்
காக்கைக்கும்  இனக்குரல்
ன்றும் இன்பத் தேன் !!!

லிமரைக்கூ 691

படங்காட்டியே
மகிழ் காலம்,எடுப்பும்
விடாப்பிடியே !

ஹைகூ 5164

உலையை விட
இப்போதெல்லாம் கொதிப்பில்
உள்ளங்கள் சூனே !

லிமரைக்கூ 691

ஆட்சியாளர் மேல்
காட்சியாளர்கள் ஈர்க்கும்
வாக்கு வங்கியில் !

சென்றியு 6654

பண வேந்தராய்ப்
பரிணாமப் படியில்
துணை வேந்தர்கள் !

Monday, February 12, 2018

சென்றியு 6653

தரை தட்டுது
மழைய அரசியல்
கப்பல் தளர்ந்து !

சென்றியு 6652 *

சொல்றாங்க, ஆனா
அரசியல் வாதியா
சீமானாகலாம் !

சென்றியு 6651

முதலீடுகள்
செய்யப்படுகிறதோ ?
அரசயலில் !

லிமரைக்கூ 690

ஒரு கும்பிடு
வாங்கினதுக்கு, ஜந்து
ஆண்டு கும்பிடு !!!

சென்றியு 6650

மட்டை பிடித்தோர்
ஏன் ஆட்சியைப் பிடிக்க   
வரவில்லையே ?

, ஹைகூ 5163 *

ஊற்றெடுக்குது
பெருக்கெடுத்துத்தானே
போம்,எரி மலை !

லிமரைக்கூ 689

அரசியலில்
உரசல்கள் எப்போதும்
தலை வலிபோல் !

சென்றியு 6649

விசையைக் கண்டு
வசைக்கூட்டம் கூடுது
விசையாய் சீமான் !!!

Sunday, February 11, 2018

லிமரைக்கூ 688 *

உண்மை பொறாமை 
என்னாமோ தவிப்பு, சேர்
விமர்சனமே !

லிமரைக்கூ 687

திடுக்கிடிவே
அடிக்கடி வைக்குதே
நிகழ் அதிர்வே !

லிமரைக்கூ 686

முதல் நம்பிக்கை
அனேகருக்கு,முழுதும்
அவநம்பிக்கை !!!!

லிமரைக்கூ 685

அடிக்கல்  நட்டு 
உறவுக்குப் படி மேல்
படி எமிரேட் !

லிமரைக்கூ 684 *

பிரபலமாய்
எப்படி முடியும்,நாக்
-காலி கனா போய் ?

லிமரைக்கூ 683

சரியாய் இல்லை
என்பது யாருக்கெல்லாம்
சரியாய் இல்லை ?

லிமரைக்கூ 682

மக்கள் சேவைக்கு
வந்தவர், தன்மக்ளுக்கு
செய் பேச்சிருக்கே !

லிமரைக்கூ 681 *

இறங்கி விட்டார்
குட்டை குழம்பிக் கிடக்கு
மீன் பிடிப்பதார் ?