Tuesday, June 19, 2018

லிமரைக்கூ 1272

சாயங் கருக்கும்
ஆற்று வெள்ளம் கொல்லுது
மீன்குளத்திலும் !image

ஹைகூ 5240

கரையான் கூட
நாக்காலியிண்ணா ஏற
நினைக்குதடா  !!!

லிமரைக்கூ 1271

பிணி போக்கிட
கணித்தணி துணிந்து
இணைந்த நடை !

லிமரைக்கூ 1270

முட்டுக் கொடுத்து
கட்டுப்படுத்தும் பிடி
நழுவியது !

ஹைகூ 5239

ஏறும் எறும்பும்
சுறு சுறு நாக்காலிக்-
கென்ன ஆகிடும் ?

லிமரைக்கூ 1269

வலைப் படையே
கண்ணுறங்காத காவல்
முதல் படையோ ?

Monday, June 18, 2018

லிமரைக்கூ 1268

முண்டம் வருத்தி
கண்டமாய் வித்து விடும்
பண்டம் இறைச்சி !

லிமரைக்கூ 1267 *

வாங்கி விடணும்
விளம்பரத்தில் கண்டதும்
வாய்கள் புளுகும் !

, லிமரைக்கூ 1266

நிம்மதி தேடி
மண் மைந்தர், நாக்காலியை
வந்தேறி கூடி !!!

சென்றியு 6836

நிம்மதி கெட்டு
தெருவில் தேடுகிறார்-
களே மக்களும் !!

லிமரைக்கூ 1265

போராடப் பாதி
பணிபுரிய மீதி
மக்கள் அவதி!

ஹைகூ 5238 *


நாவல் பழங்கள்
நஞ்சிடாத ஆரோக்கிய
காவல் பழங்கள் !
நாவல் பழத்தில் உள்ள அற்புத மருத்துவ குணங்கள்...!

லிமரைக்கூ 1264

சோலை ஒழித்து
சாலை ! மக்களுக்  கில்லை
யாருக்காம் இது ?

Sunday, June 17, 2018

லிமரைக்கூ 1263 *

தாராளம் குற்றம்
சாட்டி ஏராளம் கைது
செய்கிறார்களாம் !

ஹைகூ 5237

காலி செய்யல
கொசு பாச்சா பல்லிகள்
இன்னும் வீட்டிலே !

ஹைகூ 5236

பறக்கும் பாலம்
சிறக்கும் சாலைகளாய்
பட்டண நலம் !

லிமரைக்கூ 1262

போராளிகளைத்
தியாகியாய் மாற்றுது
கைது காவல்கள் !

சென்றியு 6835

காப்பகத்திலே
தந்தையை ஞாபகத்தில்
தந்தையர் தினம் . 

சிறப்புச் செய்தி

நாம் தமிழர்


வீரத்திற்கான விளக்கம் அய்யா பெரும்புலவர் தமிழின் அடையாளம்.

சென்றியு 6934

நம்பிக்கையுடன்
தெளிவும் வந்திட்டாலே
ஏது போராட்டம் ?

சென்றியு 6933

சிந்தை மகிழ
வந்தது இந்த தந்தை-
தினம் வாழ்த்துக்கள் .

Thursday, June 14, 2018

சென்றியு 6934

சாதி உறுப்பால்
கழன்று கிடக்குதே
தமிழ்த் தேர் நலம் !

சென்றியு 6933

எந்திரங் களின்
பழுதால் சிலர் வாழ்க்கை
எந்திரம் வேகம் !

லிமரைக்கூ 1261 *

குத்தரப் பாயும்
புத்தருவி மலைகள்
கோவை மேர் பக்கம் !
ஹைகூ 5235

மழை வீழ்ச்சியால்
மலை ஆற்றெழுச்சியாய்
அணை பெருக்கு !

லிமரைக்கூ 1260

உழவன் முகம்
மலர்ந்தால்,உலகத்தின்
பசி அடங்கும் !

சென்றியு 6932 *

மழைதான் கொஞ்சங்
குளிர வைக்கிறது
மக்களை இப்போ !

சென்றியு 6831

அருவி எல்லாம்
உயிர் பெற்றுவிட்டது
தமிழ் நாட்டிலே !

லிமரைக்கூ 1259

செல்லும் செல்லாது
நிச்சயமாகச் செல்லும்
காலம் கடந்து !

Wednesday, June 13, 2018

ஹைகூ 5234

தீராப் போராட்டம்
கடல் கரை,எப்போதோ
வெல்லு கிறதாம் !

ஹைகூ 5233 *

கீழ் விழ் நீள் மழை
கூடி யோடி அருவி
பெருகி நதி !

லிமரைக்கூ 1258 *

கேட்டதை விட்டு
கேட்ட வாய்களை மட்டும்
போட்டாரோ பூட்டு !

லிமரைக்கூ 1257 *

காத்தும் ஊத்தும்
மழையும்,தந்திட்டது
கடல் கவனம் !

Tuesday, June 12, 2018

லிமரைக்கூ 1256

நம்பிக்கை தூரம்
தூரமாய்ப் போவதாலே
மக்களுள் பயம் !

லிமரைக்கூ 1255

தானா வந்தது
மழை - நாமா அடைத்த
அணை- நற் சொத்து !

சென்றியு 6830

பல் வயித்தியம்
போதாதோ ? செல் லுக்குந்தான்
தேவை வலையில் !

ஹைகூ 5232

நெல்லையில் மேர்க்கு
எல்லை மலையில் மழை
அணை நிறைவில் !லிமரைக்கூ 1254

சும்மா தானமா ?
சமாதானமே இன்று
பெரிய தானம் !

லிமரைக்கூ 1253

அரசியலும்
கொள்கையும் புயலுள்
அமைதி ஏக்கம் !

சென்றியு 6829

துருவம் போட்ட
கையொப்பம்,இதயங்கள்
சமத் துடிப்பில் !

ஹைகூ 5231

கனத்த மேகம்
நனைத்த மலை,கொட்டும்
அருவி சுகம் !

Monday, June 11, 2018

சென்றியு 6828

வபரீதமாய்
எண்ணுவதாலே ! வேண்டா
விளைவுகளோ ?

லிமரைக்கூ 1252

விழிப்படைந்தும்
வழிப் பாதுகாப்பில்லை
மிகக் கவனம் !!!

சென்றியு 6827

புதுய துண்ணா
பிடிக்காதாம் பழைய
வாடைக் காற்றுக்கே !

சென்றியு 6826

சமாதானம் கை
குலுக்குதாமே ? இன்று
தூர கிழக்கில் !

லிமரைக்கூ 1251 *

ஒண்ணான எண்ணாம்
கூண்டு துரைமுகதில்
அபாயச் சின்னம் !  

சென்றியு 6825

பொண்டாட்டி பிள்ளை
இல்லை,தூங்கவுந் துணை
புதுக் கை பேசி !

லிமரைக்கூ 1250 *

எப்படையுமே
அப்பாடா சொல்லச் செய்யும்
கொசு பாச்சாவும் !

லிமரைக்கூ 1249 *

பழைய அம்மிக்கல்
புதிய வேலை,அவன்
தூக்கத் தலையில் !

லிமரைக்கூ 1248

வலைத் தொடரில்
எதிரொலிக்கிறதே
கவிதைக் கலை !

ஹைகூ 5230 *

மனமிருந்தால்
தினம் வளரும் பனை
வெண் குருத்தோலை !


பனை மரங்களின் அழிவைத் தடுக்கிறார்! 10 ஆண்டுகளாக அசத்தும் அரசு ஊழியர்