Wednesday, April 25, 2018

லிமரைக்கூ 951

பல போராட்டம்
புது முகங்களுக்கும்
நல் மேல் விலாசம் !

லிமரைக்கூ 950

சாலையெல்லாமே
வேலை,மக்கள் போராட்டம்
காலம் மாறுமோ ?

லிமரைக்கூ 949

மூலை முடுக்கும்
வலையேற்றும் பல் திறன்
நல் பேசிக் கையும் !

லிமரைக்கூ 948

காட்டிடும் படம்
பல் திறன் கை பேசி யால்
வலை உலகம் !

லிமரைக்கூ 947
                                                      கண்ணுக்குக் குளிர்
                                                      மனதுக்குத் திருப்தி
                                                     ஜோ ! பயிரிட்டோர்(க்கு) !!!

லிமரைக்கூ 947

கல்விக் கூடங்கள்
ஒப்ப வளந்ததா ? இக்
கல்வி நிலைகள் ?

லிமரைக்கூ 946 *

போன அமைதி
தேடித் தேடி சூழல்கள்
மட்டா பற்றுந் தீ ??

ஹைகூ 5193

வான் கடல் கூட
இந்தக் காலம் இல்லையே
அமைதி யோடே !

லிமரைக்கூ 945

உயர்ந்த பீடம்
தாழ்ந்த உள்ளம், கண்ணீரில்
பெற்ற தாய் தேசம் !

லிமரைக்கூ 944

நொருங்கிக் கொண்டே
பழம் பிம்பம் உலகஞ்
சிரிக்கு இன்றே !!!!

ஹைகூ 5192

எதிர் பாராத
இடி முழக்கங்களால்
அதிர் கிறதே !!!!

Tuesday, April 24, 2018

ஹைகூ 5191

நீண்டு சுருங்கி
நிலத்தை அளக்குது
சாய்ந்தாலும் நிழல் .

ஹைகூ 5190

நிழல் மரங்கள்
தேடிப் பறக்கிறது
பறவை இனம்.

ஹைகூ 5189

உசி நூல் இல்லை
ஒட்டுப் போட்டு விட்டது
ஆடை, வான் மேகம் !

ஹைகூ 5188

எப்போதாவது
ஆடை கட்டும் மேகத்தை
நட்சதிதிரம் !

சென்றியு 6755

சாமான் மட்டுமா ?
சீமான் கொள்கைகளுந்தான்
விலை உயர்வில் !!!

லிமரைக்கூ 943

மாடிகள் மட்டா
மேகத்துக்குள்ளே சென்று
உன்னதந் தொட ?

லிமரைக்கூ 942

பேர் பெற்ற பெயர்
விளம்பமாவதுதான்
வியாபார வேர் !

லிமரைக்கூ 941

தூங்கிக் கிடந்த
மூளைகளை தூண்டிட
துன்பஞ்சூள் கதை!!!

Monday, April 23, 2018

லிமரைக்கூ 940

பிரச்சாரத்தின்
பீரங்கிகள் தேர்விலே
ஒலிக்குது வான் !

சென்றியு 6754

அம்பு ஒளியில்
எய்தவனோ எப்போதும்
இருளிலேயே !

லிமரைக்கூ 939

இயங்குவோரோ
திரையில்,இயக்குவோர்
வியாரியரே !

லிமரைக்கூ 938

கல்வியில் கறை
நல் இயல்புகளிலே
நீள் படு கொலை !

லிமரைக்கூ 937

கவர்ச்சி கண்டு
வெறி என்றால்,குழந்தை
எதனைக் கொண்டு ?

லிமரைக்கூ 936

எப்படியும் வாழ் 
பிரபல எண்ணமே
இப்படியும் நாள் !

சென்றியு 6753

புதுசா மக்கள்
உண்மையைச் சொல்லிவிட்டால்
தலை பயத்தில் !

சென்றியு 6752

எப்போதோ நில
நடுக்கம், எப்போதுமே
மன நடுக்கம் !

Sunday, April 22, 2018

லிமரைக்கூ 935

ஆண்மையும் சுய
கட்டுப்பாடும் மானிட
நீள் அவசியம் !

லிமரைக்கூ 934

யார்தான் எப்போதும்
ஏமாந்து போகாறார்கள்
இந்த யுகத்தும் ?

லிமரைக்கூ 933 *

ஆத்தாகள் இன்னும்
தாத்தாக்களை நம்பாதீர்
தள்ளி நிற்கவும் !

லிமரைக்கூ 932

போரடித்து நெல்
குவித்த தேசத்திலே
போராடிக் கண்ணீல் !!!

லிமரைக்கூ 931

நிலத்தடி நீர்
எத்தனை கனஅடி
யா யார் அளந்தார் ?

லிமரைக்கூ 930

பச்சையைக் கண்டு
வேலி இல்லையே, தண்டக்
கணித்துக் கொண்டு !

லிமரைக்கூ 929

சொந்தக் கப்பலில்
ஓட்டை போடும் சுந்தரக்
கைகள் ஊரலில் !

Saturday, April 21, 2018

லிமரைக்கூ 928

நஞ்சில்லாதுண்ண
பஞ்சமாய்ப் போயிடிச்சே
வஞ்சகம் அண்ணே !!!!!

லிமரைக்கூ 927

ஏமாற்று வல்லோர்
உண்மை சொன்னா, ஏமாற்றெனத்
தான் ஏமாற்றுவார்.

லிமரைக்கூ 926

சொல்லொண்ணு சொன்னா
சில்லென்று சிலிர்க்குது
நேர் தலைவனா(ம்)!

லிமரைக்கூ 925

ஓவ்வொன்றாய் ஆணி
உதிர்ந்தால்,எங்கே விழும்
ஓடிப்போய் வண்டி ?

Friday, April 20, 2018

லிமரைக்கூ 924 *

தங்களைத் தாங்ளே
கெடுப்பார், பிறர் கெட
உழைபவர்களே !

லிமரைக்கூ 923

அதிகம் பேசி
கட்சியின் பெயரையே
காற்றில் விட்டாச்சி !

சென்றியு 6751 *

நிரூபிக்கிறார்
செயல்களாலே தாங்கள்
யார் என்பதையே !

சென்றியு 6750 *

நதி அடக்கி
உள்ளம் பொங்கி அடக்க
நாதி இல்லையோ ?

சென்றியு 6749

அடுத்தவரின்
சொத்தில் ஆசை திருட்டை
ஆளக் கொள் ஆசை ???????

லிமரைக்கூ 922

பொய் மேகமாக
வேடமிடும் பேராசைக்
நீள் காலமாக ...!

லிமரைக்கூ 921 *

நசுக்கிக் கொண்டே
போகிறார்களே எங்கும்
நம்பிக்கை கெட்டே !

லிமரைக்கூ 920 *

அதிர்ப்திக் குரல்
அதிரடிக்கிறதே
சாந்தி யாராலே ?

லிமரைக்கூ 919

குழப்புவதே
தொழிலெனக் கிளப்பிப்
பல செய்யுதே !!

Thursday, April 19, 2018

லிமரைக்கூ 918

பளபளக்கும்
நகலை நம்பி,அசல்
ஏமாறும் மனம் !

சிறப்புச் செய்தி--2


ஒரே குட்டையில் இரண்டு சேவை சிறுமுகை வனத்துறை சிறப்பு ஏற்பாடு!

லிமரைக்கூ 917 *

நம்பியவரால்
கேடு பாண்டியர் தொட்டு
மேல்(லும்) அதுபோலா...?..!

சிறப்புச் செய்தி

-0:18
116 Views
LikeShow more reactions
Comment